001 002 003 004 005 006 007
 

Upute za registraciju i naručivanje

Poštovani

Da bi mogli vam pružiti maksimalnu uslugu, molimo vas da se registrirate na našoj stranici putem ovih uputa.

Naručivanje je moguče i bez registracije, ali samom registracijom postižete dodatne pogodnosti.

Vaša registracija mora biti odobrena da bi se mogli logirati. odobrenje če biti izvršeno unutar 24 sata. Nakon odobrenja možete se logirati tako što koristite Vašu eMail adresu za prijavu na našem web shopu i forumu.

Upute za registraciju : Korak 1-2

Korak 3-6

Korak 7-9

Copyright © 2012. Hunter & KŽ d.o.o. All Rights Reserved.

designed by Izrada web stranica Domidona IT - Trebate brzi web hosting? - GstarCAD