Članci

Oružje iz članka 6. ovoga Zakona se glede prava i obveza vlas­nika oružja razvrstava u:
1. zabranjeno oružje – oružje kategorije A i hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda te hladno oružje kada se nosi na javnim mjestima,
2. dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje – oružje kategorije B,
3. dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije C,
4. dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije D

Oružje kategorije C su:
1. plinsko oružje,
2. reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj,
3. zračno oružje u cal.5,5 ili 6,35 te u cal. 4,5 izlazne brzine veče od 200m/s


Oružje kategorije D su:
1. zračno oružje u cal 4,5 izlazne brzine do 200 m/s i kin. energije manje od 10,5 j
2. oružje s tetivom natezne sile manje od 450 N/M
3. električni paralizatori,
4. raspršivači,
5. hladno oružje.

Članak 25.

Fizičke osobe starije od 21 godina i pravne osobe smiju bez odobrenja nadležnog tijela, nabavljati i držati oružje kategorije C.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje nabave oružje kategorije C dužne su ga prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.
Za prijavljeno oružje nadležno tijelo izdat će potvrdu.
Ovlašteni trgovac oružjem dužan je o prodaji oružja kategorije C izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prodaje oružja.